Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

MIBMiK pierwszym polskim członkiem prestiżowego konsorcjum EU-LIFE

  • Opublikowano: 27 lutego 2020
  • Autor: redakcja

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK)  przystąpił do konsorcjum EU-LIFE w ramach procesu jego rozszerzania. O ratyfikacji decyzji, obowiązującej od 1 stycznia 2020 r., zadecydowała Rada Dyrektorów EU-LIFE oraz dyrektor MIBMiK.

Konsorcjum EU-LIFE skupia wiodące w dziedzinie nauk o życiu (life sciences) instytuty badawcze z 13 państw europejskich. Członkowie EU-LIFE to wiodące w swoich krajach i cieszące się międzynarodowym uznaniem instytucje, które prowadzą wysokiej jakości badania, aktywnie dzielą się wiedzą i wspierają rozwój talentów. MIBMiK, jako nowy, 14-ty członek konsorcjum, przyczyni się do rozszerzenia zasięgu geograficznego działań EU-LIFE promujących doskonałość badań naukowych w Europie.

Rada Dyrektorów EU-LIFE uznała, że MIBMiK doskonale spełnia kryteria przyjęcia i wpisuje się w działalność EU-LIFE, jako niezależny instytut, który jest rozpoznawalny zarówno w Polsce jak i za granicą dzięki promowaniu doskonałości naukowej i wypracowywaniu najlepszych praktyk prowadzenia badań. – Z przyjemnością witamy partnera, który podziela nasze wartości, otwartość i zobowiązanie do promowania doskonałości naukowej i z entuzjazmem zaangażuje się w działania podejmowane przez EU-LIFE  – powiedział profesor Rene Medema, przewodniczący EU-LIFE. Przyjęcie MIBMiK jako nowego członka to także szansa dla konsorcjum na lepsze zrozumienie problematyki i wyzwań, przed którymi stoją jednostki badawcze w Europie Środkowej i Wschodniej.

– Poprzez ciągły rozwój MIBMiK dąży do doskonałości badań naukowych, prowadzonych na rzecz społeczeństwa. Mamy zaszczyt dołączyć do wspólnoty EU-LIFE, z którą dzielimy te same wartości, możemy mówić jednym głosem o kwestiach związanych z europejską polityką naukową, wspólnie pracować nad podnoszeniem jakości badań oraz dzielić się i korzystać z wzajemnych doświadczeń. Dołączenie do EU-LIFE jest ważnym krokiem w rozwoju naszego Instytutu – powiedziała dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie prof. Marta Miączyńska, odnosząc się do decyzji Rady Dyrektorów EU-LIFE.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (zał. w 1999 r.) jest jedyną polską publiczną instytucją badawczą utworzoną na podstawie międzynarodowej umowy między UNESCO a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Dedykowana ustawa zapewnia Instytutowi szczególny status i niezależność. Misją MIBMiK jest wspieranie ambitnych naukowców każdej narodowości, którzy kierowani pasją prowadzą najwyższej jakości badania, mające na celu szeroko rozumiany rozwój społeczny.

MIBMiK to jeden z najnowocześniejszych instytutów badawczych w Polsce posiadający najwyższą kategorię naukową A+, która przyznawana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie oceny parametrycznej jednostek naukowych. Prowadzone w Instytucie badania w dziedzinie bioinformatyki, inżynierii białek, biologii strukturalnej, biologii komórki, neurobiologii, neurodegeneracji i genomiki rozwoju, cieszą się międzynarodowym uznaniem. Do najważniejszych sukcesów naukowców Instytutu należą doniosłe odkrycia opublikowane w czołowych czasopismach naukowych, prestiżowe granty zagraniczne i krajowe czy też członkostwo w elitarnych organizacjach międzynarodowych promujących doskonałość w nauce.

Konsorcjum EU-LIFE zrzesza instytuty badawcze, których misją jest wspieranie i umacnianie europejskiej doskonałości naukowej. EU-LIFE realizuje ideę odpowiedzialnej nauki, m.in. poprzez promowanie integracji różnorodnych środowisk naukowych, wspieranie równowagi płci i rozwoju kariery naukowców oraz rzetelną ocenę jakości badań. Od momentu założenia, tj. od 2013 r., EU-LIFE jest ważnym uczestnikiem europejskiej polityki naukowej oraz szeroko pojętego dialogu politycznego krajów UE. Działa w europejskich programach badań naukowych i innowacji, zwłaszcza na rzecz Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area) oraz będącego  w trakcie przygotowania programu Horyzont Europa przewidzianego na lata 2021-2027. W ramach trwającego obecnie programu Horyzont 2020, EU-LIFE podejmuje działania zmierzające ku podwojeniu dotychczasowego budżetu przeznaczonego na badania i innowacje.

Członkowie EU-LIFE

Center for Genomic Regulation (CRG, Hiszpania) | Central European Institute of Technology (CEITEC, Republika Czeska) | European Institute of Oncology (IEO, Włochy) | Flanders Institute for Biotechnology (VIB, Belgia) | Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI, Szwajcaria) | Institut Curie (Francja) | Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM, Finlandia) | Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC, Portugalia) | International Institute of Molecular and Cell Biology (IIMCB, Polska) | Max Delbrück Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association (MDC, Niemcy) |  Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences (CeMM, Austria) | The Babraham Institute (Babraham, Wielka Brytania) | The Netherlands Cancer Institute (NKI, Holandia) | The University of Copenhagen Biotech Research & Innovation Centre (BRIC, Dania)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.