PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
COST
Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych
<< Lis 2019 >>
pwścpsn
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST (European Cooperation in  Science and Technology) jest najdłużej działającym europejskim programem wspierającym międzynarodową współpracę badaczy, inżynierów oraz uczonych w Europie.

Program COST nie finansuje badań samych w sobie, ale zapewnia wsparcie dla działań współpracy realizowanych w ramach sieci poszczególnych Akcji COST. Akcje COST, będące oddolnie tworzonymi sieciami naukowo-technologicznymi, otwarte są na nowych badaczy i interesariuszy. W trwających cztery lata Akcjach COST powinno uczestniczyć minimum siedmiu reprezentantów krajów członkowskich COST (COST Member States).

 

Kto może aplikować?

Uczestnictwo w Akcjach COST jest otwarte dla:

 • badaczy, inżynierów, uczonych reprezentujących:
  • szkoły wyższe (publiczne i prywatne),
  • centra/instytuty naukowo- badawcze,
  • przemysł i MŚP,
 • zarówno duże jak i małe, publiczne oraz prywatne organizacje z 36 krajów członkowskich COST.

 

Jak przystąpić do Programu COST?

W działania COST można zaangażować się na trzy różne sposoby:

 • udział w konkursie na nową Akcję COST w roli pomysłodawcy Akcji,
 • przyłączenie się do już istniejącej Akcji COST lub włączenie się w proces przygotowywania propozycji (wniosku) nowej Akcji COST (jako tzw. wnioskodawca wtórny – secondary proposer),
 • udział w roli zewnętrznego eksperta COST.

 

Działania finansowane w ramach Akcji COST:

 • spotkania, warsztaty i konferencje,
 • granty na udział w konferencjach dla doktorantów i młodych naukowców,
 • krótkookresowe wyjazdy naukowe (STSMs – Short-Term Scientific Missions),
 • szkolenia (training schools),
 • działania upowszechniające i publikacje.

 

Terminarz
Konkurs  w działaniach COST otwarty jest w sposób ciągły, natomiast daty nadsyłania propozycji wyznaczane są co roku. Decyzja o finansowaniu danej Akcji podejmowana jest w ciągu 8 miesięcy od daty nadsyłania wniosków. Następna data zbierania wniosków wyznaczona została na 5 września 2019 r., godz. 12.00. Informacje na temat sposobu składania wniosków dostępne są na stronie programu COST.

 

Osobą kontaktową do programu jest Koordynator Krajowy COST w Polsce:

Jadwiga Mrozowska, główny specjalista
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3, pok. 378
00-529 Warszawa
tel.: 22 52 92 378
e-mail: jadwiga.mrozowska@nauka.gov.pl

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Kontakt
22-828-74-83 wew. 19