PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Program Horyzont 2020 oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość bezpłatnego korzystania z infrastruktur badawczych. Specjalne projekty – działania integracyjne (Integrating Activities) – zapewniają możliwość bezpłatnego dostępu do infrastruktur: przeprowadzenia badań w najlepszych europejskich laboratoriach, z wykorzystaniem najlepszej aparatury. Fundusze projektów pozwalają na pokrycie kosztów nie tylko samych badań, ale także podróży i pobytu w zagranicznym ośrodku (do 3 miesięcy). Warunkiem jest wyjazd do innego kraju niż kraj aktualnego pobytu. Jednak wyjazd nie zawsze jest konieczny: można wysłać próbki do laboratorium lub otrzymać materiał referencyjny. Inne projekty umożliwiają bezpłatny dostęp do infrastruktury informatycznej: superkomputerów, specjalistycznych i globalnych sieci, wielkich baz danych. Informację o projektach finansowanych z 7. Programu Ramowego oraz zasady dostępu do oferowanych przez nich infrastruktur znaleźć można na następujących stronach:

W 2015 r. uruchomionych zostanie kilkadziesiąt nowych projektów zapewniających bezpłatny dostęp do infrastruktur oraz korzystanie z e-infrastruktur. Niektóre z projektów e-infrastrukturalnych przeznaczone są specjalnie dla MŚP. Szczegóły oferty infrastruktur badawczych dla MŚP znajdują się w kolejnych edycjach Programu Pracy. Ponadto, dzięki projektowi EuroRIs-Net+ naukowcy mają możliwość szybkiego znalezienia infrastruktur oferujących możliwość bezpłatnego wykonania badań. Usługa ta jest dostępna poprzez stronę: http://www.euroris-net.eu/transnational-access-opportunities.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone