PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
Europa w zmieniającym się świecie
Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
Kalendarz: Społeczeństwa
<< Sty 2018 >>
pwścpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies)

Zmniejszanie nierówności i wykluczenia społecznego w Europie (80 mln osób zagrożonych ubóstwem, 14 milionów młodych ludzi bez edukacji, zatrudnienia lub możliwości szkolenia się), przezwyciężenie kryzysu gospodarczego i finansowego oraz przeciwdziałanie bezrobociu (12 % w UE, a ponad 20% bezrobocia wśród młodzieży w 2012 r.) są kluczowymi wyzwaniami dla przyszłości Europy. Jednocześnie, istnieje ogromny potencjał dla Europy dzięki możliwościom jakie dają, na przykład, nowe formy innowacji i zaangażowania obywateli. Z tego powodu wspieranie społeczeństw integracyjnych, innowacyjnych i refleksyjnych jest warunkiem trwałej integracji europejskiej.

Pojawienie się Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki (BRICS), a więc wielobiegunowego świata, starzenie się ludności UE oraz potrzeba większej innowacyjności wzywają do ponownego zrozumienia szybko zmieniającego się świata. To zrozumienie wspierane jest przez silne podejścia interdyscyplinarne, w tym nauki społeczne i humanistyczne oraz technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Polityki europejskie i krajowe muszą kontynuować modernizację uznając różnorodność społeczno – gospodarczą i kulturową w Europie oraz lepszą wiedzę o tym, jak działają nasze nowoczesne społeczeństwa.

Badania i innowacje w UE zajmą się wykluczeniem społecznym, dyskryminacją i różnymi formami nierówności. Będą odkrywać nowe formy innowacji i stanowić istotny wkład dla Unii innowacji, Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz innych polityk UE. Ponadto, będą promować spójną i efektywną współpracę z krajami trzecimi. Wreszcie, będą one odnosić się do kwestii pamięci, tożsamości, tolerancji i dziedzictwa kulturowego.

Kluczowe przyszłe działania w zakresie badań i innowacji w 2015 roku będą koncentrować się na:

  • nowych pomysłach, strategiach i strukturach zarządzania dla przezwyciężenia kryzysu w Europie (odporna unia gospodarcza i walutowa, agenda wzrostu gospodarczego UE, polityki społeczne UE, przyszłość integracji europejskiej, nowe technologie w sektorze publicznym)
  • młodych pokoleniach w innowacyjnej , sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi Europie (niepewność zatrudnienia, mobilność młodzieży, edukacja dorosłych, społeczne i polityczne zaangażowanie młodych ludzi, modernizacja administracji publicznej)
  • refleksyjnych społeczeństwach: przekazywanie europejskiego dziedzictwa kulturowego, korzystanie z przeszłości, modelowanie 3D dla dostępu do dóbr kultury UE
  • Europie jako aktorze globalnym: współpraca w dziedzinie badań i innowacji z państwami trzecimi, nowy porządek geopolityczny w basenie Morza Śródziemnego, partnerstwo wschodnie UE i innych państw trzecich
  • nowych formach innowacji w sektorze publicznym, otwartym zarządzaniu, innowacji modelu biznesowego, społeczeństwie innowacji społecznych, ICT dla uczenia się i integracji.

W skrócie, to wyzwanie społeczne programu Horyzont 2020 ma na celu wspieranie lepszego zrozumienia Europy, poprzez dostarczanie rozwiązań i wspieranie integracyjnych, innowacyjnych i refleksyjnych społeczeństw europejskich z innowacyjnym sektorem publicznym w kontekście bezprecedensowych przeobrażeń i rosnących globalnych współzależności.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone