PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

21 kwietnia Komisja Europejska opublikowała Annotated Model Grant Agreement (wersja 4.0).  W dokumencie tym zawarte zostały szczegółowe informacje na temat nowych zasad dotyczących wynagradzania pracowników w projektach H2020. Zostały one wprowadzone w lutym br. w formie zmian do umowy grantowej (wersja 4.0 z 27 lutego 2017).

Zmiany te są następstwem trwającej od dłuższego już czasu dyskusji na temat dysproporcji w poziomie wynagrodzeń oraz niedopasowania dotychczasowych zasad dotyczących kosztów osobowych w programie Horyzont 2020 do systemów płacowych funkcjonujących w niektórych krajach członkowskich, między innymi w Polsce.

W wyniku tych zmian  wyróżniono grupę beneficjentów posługujących się systemem „project based”, czyli takich, u których wynagrodzenie różni się w zależności  od tego, czy pracownik pracuje na rzecz projektów, czy nie. Komisja Europejska  opracowała szczegółowe zasady rozliczania kosztów personelu dotyczące tej grupy beneficjentów, które mają pozwolić na stosowanie przez nich w projektach H2020 swoich zwykłych praktyk płacowych. Beneficjent wypłacający w różnego rodzaju projektach krajowych wynagrodzenia na podwyższonym poziomie, po spełnieniu określonych warunków, może wypłacać podwyższone wynagrodzenia także w odniesieniu do projektów H2020.

 

Informacje na temat kosztów osobowych znajdują się w Annotated Model Grant Agreement (AGA) na stronach 46-78.

Zachęcamy również Państwa do zapoznania się ze szczegółową informacją na ten temat:  AGA (wersja 4.0)_ nowe zasady wynagradzania.  Jest to materiał opracowany przez KPK PB UE w oparciu o informacje zawarte w  Annotated Model Grant Agreement.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone