PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

4 Polecane strony www

W ramach projektu Health NCP Network – HNN2.0  11 kwietnia 2017 r.  w godzinach 11:00-12:00 CET organizowane jest webinarium dotyczące „Birth Day Inducement Prize”. Przewidywany czas wydarzenia ok. 60 minut( 45 minut prezentacja i  15 min Q&A).

Webinarium jest bezpłatne, ale należy się zarejestrować do 7 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji na stronach projektu Health NCP Network.

Ta wiadomość jest ważna do 2017-04-11

W związku z obchodami 20-lecia Działań Marii Skłodowskiej-Curie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na cykl spotkań w kwietniu:

  • W dniu 24 kwietnia: spotkanie adresowane do polskich instytucji biorących udział w projektach Innovative Training Networks, ale otwarte również dla wszystkich zainteresowanych, w tym potencjalnych wnioskodawców (z udziałem p. Szymona Środy z Research Executive Agency). Podczas spotkania zostaną omówione zasady i praktyczne aspekty realizacji projektów; zaprezentujemy również projekty ITN realizowane w Polsce.
  • W dniu 25 kwietnia: spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, dotyczące praw własności intelektualnej i otwartego dostępu w projektach MSCA (z udziałem p. Jakuba Ramockiego z IPR Helpdesk Komisji Europejskiej  oraz prof. Marka Niezgódki z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego)
  • W dniu 26 kwietnia: spotkanie adresowane do polskich instytucji, biorących udział w projektach Research and Innovation Staff Exchange Scheme , ale otwarte również dla wszystkich zainteresowanych, w tym potencjalnych wnioskodawców (z udziałem p. Roberta Szczepańskiego z Research Executive Agency). Podczas spotkania zostaną omówione zasady i praktyczne aspekty realizacji projektów;  zaprezentujemy również projekty RISE realizowane w Polsce.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji na poszczególne wydarzenia już wkrótce na naszych stronach!

W ramach inicjatywy  ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME  ICT for ageing well, został ogłoszony kolejny konkurs 2017 :

AAL packages/Integrated solutions

„Packages integrating different solutions based on ICT to support active, healthy and independent living of older adults”

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją. 

Termin składania wniosków upływa 24 maja 2017 r.

Więcej informacji na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informacji w sprawie konkursu udziela:

 Joanna Makocka

tel. +48 22 39 07 233, +48 519 684 989

e-mail: joanna.makocka@ncbr.gov.pl

Sekcja Zarządzania Programami Kooperacyjnymi
Dział Zarządzania Programami
Kontakt w sprawach finansowych:
Marzena Cybulska
tel.:  + 48 22 39 07 395
Dział finansowy

Więcej informacji na stronach AAL.

W ramach projektu  Fit for Health 2.0 organizowane jest webinarium w dniu 4 kwietnia 2017 r.  dotyczące badań klinicznych w projektach Programu Ramowego Horyzont 2020 w obszarze  Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan.

Webinarium jest bezpłatne, ale konieczna jest rejestracja. Termin rejestracji upływa 29 marca 2017 r.

 

 

 

Ta wiadomość jest ważna do 2017-04-04

Serdecznie zapraszamy na spotkanie brokerskie, które odbędzie się 12 maja 2016 r. w Mainz w Niemczech, dedykowane następującym obszarom tematycznym: nanotechnologie, materiały zaawansowane, biotechnologie, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, efektywność energetyczna budynków (PPP EEB), fabryki przyszłości (PPP), zrównoważone procesy przemysłowe (PPP Spire).

Wydarzenie organizowane jest przez Krajowe Punkty Kontaktowe z Francji i Niemiec we współpracy z Enterprise Europe Networks (Rheinland-Pfalz, Alsace).

Wydarzenie to wspierane jest również przez zespół projektu NMP TeAm 3.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

Więcej informacji: https://www.b2match.eu/kets2017