PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

3 Poszukiwani partnerzy

Projekt Big IoT szuka partnerów do współpracy. Właśnie ruszył nabór do pierwszego otwartego konkursu.  Jest on skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, uniwersytetów i instytutów badawczych, które chciałyby włączyć się do ekosystemu IoT i wspólnie korzystać z dostępnych narzędzi aby rozwijać ofertę rynku IoT.

Tworzona przez konsorcjum Big IoT otwarta platforma wraz z udostępnionymi interfejsami (API Big IoT) umożliwia łatwe tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

1st Open Call  podstawowe informacje:

Total budget: €300 000
Maximal budget per project: €60 000
Call open for applications:  26th of April, 2017
Deadline for the proposals:  16th of June, 2017
Notification of selected projects:  July, 2017
Project Start:  1st of September, 2017
Project End: 31st of January, 2018

Więcej informacji o zasadach naboru.

Przewodnik dla developerów BIG IoT API dostępny na stronie projektu.

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa chcące wspólnie z partnerami norweskimi przygotować wnioski do Programu Horyzont 2020 mogą skorzystać z dofinansowania podróży dostępnego w ramach funduszy norweskich. Wnioski powinny dotyczyć tematyki ochrony środowiska i zielonych technologii. Wystarczy e-mail do Innovation Norway z podstawowymi informacjami o firmie, koncepcji projektu i roli partnera norweskiego, celu i spodziewanych rezultatach podróży biznesowej.

Wnioski o dofinansowanie podróży oceniane są w trybie ciągłym, od dnia ogłoszenia naboru do 30 czerwca 2017 r. lub do wyczerpania budżetu przewidzianego w Programie.

Więcej informacji na stronie programu Norway Grants.

Szczegółowe informacje:  

Ewa Kwast

Senior Adviser
Royal Norwegian Embassy, Commercial Section
Innovation Norway Warsaw

T. +48 22 581 0 585
M. +48 601 43 86 86
ewa.kwast@innovationnorway.no

Zakład Ekologii Stosowanej Sumskiego Uniwersytetu Państwowego (DAE SSU) na Ukrainie poszukuje koordynatorów projektów i /lub partnerów, którzy mają doświadczenie i wiedzę w zakresie zarządzania projektami.

Celem projektu jest opracowanie technologii oszczędzania zasobów przez produkcję betonu gipsowego z surowców wtórnych: wspólny recykling osadów ściekowych i fosfogipsu.

Konkurs SPIRE-07-2017:
Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency, excluding recovery technologies of waste streams

DAE SSU ma 25-letnie doświadczenie w dziedzinie badań i rozwoju technologii wykorzystywania odpadów oraz 20 lat doświadczenia w badaniach i rozwoju technologii recyklingu odpadów przemysłowych w materiałach budowlanych.

Kontakt:

Dr Iryna Ablieieva (Sumy State University)

Email: i.ableyeva@ecolog.sumdu.edu.ua

 

Ze szczegółami oferty można zapoznać się tutaj.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu brokerskim on-line.  Poświęcone ono będzie znalezieniu partnerów do konkursów z zakresu efektywności energetycznej, które zamykają się 7 czerwca 2017 r. Wydarzenie przygotowane zostało przez konsorcjum projektu C-Energy. Odbędzie się ono w czwartek, 6 kwietnia 2017 roku, w godz. 14.00-15.30.

Na początek pokrótce przedstawione zostaną tematy konkursowe a później każda z zainteresowanych instytucji będzie miała 4 minuty (3 slajdy) na przedstawienie swojego pomysłu na projekt i profilu poszukiwanego partnera.

Zainteresowane instytucje prosimy o zgłaszanie chęci swojego uczestnictwa na adres: maria.smietanka@kpk.gov.pl oraz aneta.maszewska@kpk.gov.pl

 

South East European University poszukuje do współpracy partnerów, z którymi będzie ubiegał się o grant w ramach Instrumentu Twinning. Wyzwaniem partnerstwa jest nawiązanie współpracy badawczej i wdrożenie jej wyników w sektorze Business Intelligence.

W ramach współpracy partnerzy uzyskają dostęp do zaawansowanych technik i wiedzy oraz możliwość odkrywania nowych ścieżek badawczych i zwiększenia mobilności, a także nawiązywania współpracy i wymiany doświadczeń z naukowcami.

Przewiduje się następujące działania:

Wspólna praca badawcza w obszarze Business Intelligence, między dwoma wydziałami SEEU oraz uniwersytetami z krajów UE

Organizacja konferencji i warsztatów w celu sprecyzowania obszaru badawczego

Zwiększenie poziomu wykonywania badań

Wspólne złożenie aplikacji o grant w konkursie Twinning

Więcej informacji nt. jednostki i założeń projektu dostępnych jest na stronie: http://www.ideal-ist.eu/ps-mk-104186

GeoProhaus Ltd is focused on obtaining spatio-temporal data in four-dimensional model with use of state of the art methods and processing that data into information needed by a client with use of specialized tools, knowledge and people’s experience. GeoProhaus Ltd is looking for project consortium to join in currently open Horizon2020 calls.

More information and partner offer: GeoProhaus in brief

Hiszpański koordynator konsorcjum projektu FUEN-Lab poszukuje polskich miast do udziału w projekcie.

Celem projektu FUEN-Lab jest realizacja pilotażowych wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w zakresie zielonej infrastruktury, energii, ochrony klimatu, gospodarki wodnej, etc.

Więcej informacji na temat projektu oraz dane kontaktowe koordynatora: Fuenlabrada SCC2 proposal ABSTRACT (2)

PROJECT OVERVIEW
Call Identifier: 2017 Mobility for Growth
Evaluation Scheme: Two stage (first stage)
Closure Date: 26/01/2017

 

PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:

The new Distributed Electric Propulsion – DEP uses a revolutionary design, generating lift within a relatively small body by employing a unique combination of lifting surfaces. This is primarily because it allows the creation of an extremely compact aerial vehicle which has Vertical Takeoff and Landing capabilities and high lifting efficiencies. DEP as a rotorless drag-reducing propulsion system can be deployed in a versatile hover-capable flying aircraft to lift heavy loads efficiently. Scalable with a combination of stable overlapping flight roles and modes from horizontal take-off through assisted low speed and stationary hover through to high speed winged flight and back. DEP mainly employs a multiple ducted fan arrangement and new ducted fan configuration creating a very efficient air distribution

This innovative DEP concept allows building some aircraft configurations that are also news. As a pilotless drone or replacement for ageing S/VTOL airframes, this multi-role propulsion system and application provides enhanced operational versatility, stability, scalability, handling, fuel-efficiency, payload capacity, performance, reduced noise and increased safety potential. Other benefits are simplified mechanical construction over helicopter with multiple-redundant array of engines with independent throttling for directional thrust, feathering on failure and controlled vertical cushion decay to produce a soft landing. Blade-shedding will not cause catastrophic power-loss from multi-engined array

 

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):

R&D, design, simulation and testing in aerospace field; Aircraft/rotorcraft industry; Aircraft egineering; Aircraft marketing; H2020 proposal design/ dissemination of  results; Innovative incubation.

Description of work to be carried out by the partner(s) sought:

Phase 1 – Initial Concept Evaluation and Feasibility Assessment
Phase 2 – Detail Design, Simulation & Analysis
Phase 3 – Procurement, Build & Testing prototype
Phase 4 – Marketing Study for Further Development
Phase 5 – Dissemination of the Project Results

Type of partner(s) sought:

Aircraft / rotorcraft / UAS manufacturers,  R&D  centres aircraft / rotorcraft; Design / testing centres aircraft / rotorcraf,  Universities; Government or local agency; Aircraft marketing company; Innovation incubator.

Are you looking for a Coordinator for your proposal?:
Yes
PROPOSER INFORMATION
Organisation: Powertrain Technologies
Department: Engineering
Type of Organisation: Consultancy
Country: Romania

Ta wiadomość jest ważna do 2017-01-26

Partner Search opatrzony Ideal-ist Quality Label QLabel

PROJECT OVERVIEW

 

PROJECT DESCRIPTION
Proposal Outline:
Proposal outline: 
Development of the Open environment for youth learning and entrepreneurship will allow to join efforts of ICT and business experts for assisting the youth in getting new skills and participation in joint projects.
Objectives (state-of-the-art / innovation):
There is a lack of sufficient collaboration with entrepreneurial stakeholders in teaching and students practice, and a lack of inter-generational learning.
Open environment  will allow to address the issue of teaching youth creativity, innovation capacity, problem solving skills, skills related to effective teamwork and sharing knowledge
Impact: 
Open environment will boost innovation and entrepreneurship capacity, bringing together many stakeholders from education, business and NGO sector. The knowledge generated as a result of the actions will be available to wide youth audience.

 

PARTNER PROFILE SOUGHT
Required skills and expertise of partner(s):
Modern pedagogical theory and practice of teaching innovation
Programming and Web Design
Theory and practice of distance and mobile learning
Distance learning
Mobile learning
Web 2.0 learning systems and solutions
Description of work to be carried out by the partner(s) sought:
Implementation of innovative teaching/learning technology
Web development
Learning content development
LMS MOODLE courses development
Type of partner(s) sought:
Universities, schools
Small business
NGOs
PROPOSER INFORMATION
Phone: +38(096)269-26-65
Organisation: NGO „Ukrainian forum for distance and mobile learning”
Department: Non-commercial association
Type of Organisation: Non Profit Organization
Country: Ukraine

Ta wiadomość jest ważna do 2017-02-02

image2624

Ukraiński Gas Institute of National Academy of Sciences jest wiodącą w kraju jednostką w zakresie metalurgii, kogeneracji, ekologii przemysłowej,fizyki i chemii nanomateriałów węglowych, energetyki, modelowania procesów spalania czy technologii plazmy. Instytut chciałby zaangażować się w projekty programu Horyzont 2020 i szuka partnerów do konsorcjum wśród organizacji zajmujących się podobną tematyką.

Projekty, w których Instytut chciałby uczestniczyć i szerszy opis możliwości Instytutu w każdym z proponowanych projektów znajdą Państwo tu: https://cordis.europa.eu/partners/web/ingaskiev/partnership-requests.

Zachęcamy do współpracy!

Instytucje oraz osoby zainteresowane składaniem wniosków w obszarze Środowisko, zapraszamy do zapoznania się z listą spotkań brokerskich dedykowanych temu obszarowi, które odbędę się w najbliższym czasie. Wydarzenia organizowane są przez sieć EEN:

           industries & researchers in the field of WATER

EEN lead partner: CCIR Languedoc-Roussillon

EEN lead partner: Netherlands Chamber of Commerce

            a major European event in the area of smart and sustainable cities

Attached to the event, there is a brokerage event in which EEN is involved (lightly related to SC5 considering earth observation topics) https://www.b2match.eu/european-space-solutions

EEN lead partner: Chambre de commerce et d’industrie de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, France

 This event is embedded into the EU Sustainable Energy Week 2016 and is on energy and efficiency technologies in cities.

open to any organisation interested in participating in H2020 projects around resource efficiency, the circular economy and eco-innovation

EEN lead partner: Inventya, UK

an outgoing company mission of Greek SMEs in Cyprus during the 4th International Conference on Sustainable Solid Waste      Management which will take place in Limassol between 23–25 June 2016

EEN lead partner: Help Forward, Greece

the largest networking conference in the field of new production technologies, materials, nanotechnology, biotechnology and digitalisation in Europe

EEN lead partner: The Netherlands Enterprise Agency

Enterprise Europe Network is organising a Sci-Tech matchmaking event

EEN lead partner: ChamberLink Ltd

Nurogames & Nuromedia are 2 sister companies / SME based in Cologne/ Germany. With more than 15 years experience in R&D projects, currently involved in 3 Horizon2020 projects, but finishing several national and European R&D projects. Thus they have free resources for new projects and also for applications writing. Interested in the following calls:

– H2020-FETOPEN-2016-2017:               FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES

– H2020-FETPROACT-2016-2017:                     FET PROACTIVE – BOOSTING EMERGING TECHNOLOGIES

– FTIPilot-01-2016:                                      Fast Track to Innovation Pilot

– H2020-ICT-2016-2017:                                   INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES CALL

– H2020-SC1-2016-2017:                      PERSONALISED MEDICINE

– H2020-IND-CE-2016-17:                    INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY

– H2020-EE-2016-2017:                                    ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017

– H2020-ART-2016-2017:                      2016-2017 AUTOMATED ROAD TRANSPORT

– H2020-MG-2016-2017:                           2016-2017 MOBILITY FOR GROWTH

 

If you have opportunities to participate in a project with a topic of the above calls, we would be interested to contribute.

Contact Person:

Holger Sprengel holger.sprengel@nurogames.com

(Managing Director Nurogames / Nuromedia GmbH)

Find out more:

2 info flyers about our activities and current R&D projects:

Expertise, Research&Innovation Projects and Porfolio of Nuromedia / Nurogames:

http://www.nuromedia.com/    – http://www.nurogames.com/

http://www.nuromedia.com/wp-content/uploads/2016/03/NuroBrochureResearch.pdf

http://www.nuromedia.com/wp-content/uploads/2016/03/NuroBrochurePortfolio.pdf

 

TU Delft zainteresowane projektami w Teamingu

Dear Widening NCP colleagues,

The Delft University of Technology (TU Delft) is interested in the Teaming call and is looking for interested Widening country parties. TU Delft is experienced in FP7/H2020 programmes and now want to extend their H2020 participation.

Delft University of Technology

TU Delft cooperates with many other educational and research institutions, both in the Netherlands and abroad. The high quality of our research and teaching is renowned. TU Delft has numerous contacts with governments, trade associations, consultancies, industry and small and medium-sized companies. The university boasts a solid track record in European funded research and technology projects.

Delft University of Technology comprises 8 faculties and offers 16 bachelor and 32 master tracks to over 20,000 students enrolled at the university. Some 2500 PhD students are enrolled. Faculties:

1)      Aerospace Engineering;

2)      Applied Sciences;

3)      Architecture and the Built Environment;

4)      Civil Engineering and Geo-sciences;

5)      Electrical Engineering, Mathematics and Computer Sciences;

6)      Industrial Design Engineering;

7)      Mechanical, Maritime and Materials Engineering;

8)      Technology, Policy and Management.

In addition to faculty based research, there are university wide research initiatives focussing on health, energy, environment, and, infrastructures & mobility. Furthermore, there are research institutes in a variety of fields ranging from nanotechnology, to wind energy, and from robotics to space research.   The university participates in a number of international collaboration schemes such as CESAER, the Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research, and the IDEA-League, a network for leading European universities of science and technology.  Delft University seeks to expand its international collaboration by engaging in a Widening-Teaming initiative. This initiative may focus on any of the university’s science and technology fields.

For details please contact: Jan Schiereck at: J.D.Schiereck@tudelft.nl