PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
<< Kwi 2017 >>
PWŚCPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Polecane wydarzenia H2020

Horyzont 2020

Komisja Europejska poszukuje ekspertów do grupy:  „Support to Circular Economy Financing Expert Group”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 maja 2017 r. Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu: CE_ExpertGroup_InfoNote doc, oraz w dokumentach:

Ogłoszenie: ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm

Call-Annex I_Classification form: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm

Call-Annex II_selection criteria form: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przyjechał 25 kwietnia do Brukseli, by zaprezentować polskie stanowisko odnośnie do przyszłego 9. Programu Ramowego. Prace nad nowym programem, który zastąpi Horyzont 2020, już trwają. W przyszłym roku Komisja Europejska przedstawi projekt legislacyjny w tej sprawie.

Wicepremier spotkał się m.in. z Komisarzem ds. Badań, Nauki i Innowacji, Carlosem Moedasem oraz z posłami do Parlamentu Europejskiego, w tym z Klubem Polskim.

Otworzył także seminarium dla przedstawicieli państw członkowskich, KE, PE, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK PB UE) i przedstawicieli biur łącznikowych. Przedstawiono na nich dokument zawierający stanowisko Polski wobec wspierania przez UE działalności badawczej i innowacyjnej po 2020 r.

Premier podkreślił, że polskie stanowisko zostało wypracowane przy współpracy wielu uczestników – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, KPK PB UE, a także przedstawicieli środowiska nauki i przemysłu. W ten sposób powstał całościowy dokument, w którym zawarto kluczowe dla Polski kwestie.

 - Włączenie się krajów z Europy Środkowo-Wschodniej w programy ramowe Unii Europejskiej jest konieczne, żeby tworzyć jednolity europejski rynek badań i innowacji – mówi dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK PB UE, który uczestniczył w seminarium. – Nasz obszar Europy ma ogromny potencjał gospodarczy, badawczy i rozwojowy. Statystyki pokazują, że nie jest on w pełni wykorzystywany w obecnym programie Horyzont 2020. Dlatego na forum europejskim głośno mówimy o tym, że kolejny program ramowy powinien zapewnić większe włączenie się uczelni, instytutów, przedsiębiorców i innych podmiotów w realizowanie europejskich projektów. Skorzysta na tym społeczeństwo i gospodarka całej Europy – podkreśla dyrektor Zygmunt Krasiński.

Mimo że w Polsce pracują naukowcy i badacze o najwyższym poziomie merytorycznym, Polska dostrzega problem ich niewystarczającego udziału w projektach badawczych finansowanych przez UE. W podobnej sytuacji są wszystkie państwa członkowskie UE, które zostały członkami Unii po 2004 r. Według danych Komisji Europejskiej, polscy uczestnicy projektów otrzymali dotychczas niespełna 1 proc. środków (dokładnie 0,96 proc.). Do trzynastu krajów, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub później, trafiło 4,79 proc. dofinansowania w skali całej UE.

Dokument przygotowany przez Polskę zawiera propozycje rozwiązań tego problemu. Odnosi się on również do potrzeby powiązania programu badawczego z celami społeczno-gospodarczymi. Do kluczowych polskich postulatów należą m.in. zapewnienie większego udziału jednostek badawczych w projektach, otwarcie sieci na udział partnerów z krajów UE 13, większy udział państw członkowskich w kształtowaniu programu, na wczesnych etapach jego powstawania. Pomogłoby to zapewnić lepsze dopasowanie programu do potrzeb jego beneficjentów. Istotną kwestią jest też zwiększenie budżetu samego programu ramowego oraz refleksja nad zasadami wynagradzania badaczy. Kolejny element to zapewnienie dostępności wyników badań finansowanych ze środków UE oraz ich szersze zastosowanie na rynku. Konieczna jest także, według Polski, poprawa mobilności naukowców, jak również zapobieganie drenażowi mózgów.

Stanowisko Polski

Zdjęcia: Martyna Bildziukiewicz

u8x7co8

Firma TNO, na zlecenie Komisji Europejskiej, we współpracy z kilkoma partnerami z Europy, realizuje projekt stworzenia mapy (oraz katalogu) Hubów Innowacji Cyfrowych w Europie. Działanie to było od dawna zapowiadane i popierane przez Komisję Europejską (poniżej list Maxa Lemke, Head of Unit for Technologies and Systems for Digitising Industry, Directorate General CONNECT of the European Commission).

Mapa i katalog mają pomóc w identyfikacji usług oferowanych przez dany Hub, a tym samym umożliwić promocję istniejących i powstających hubów. Wstępna wersja mapy znajduje się tutaj.

 

Idea tworzenia Hubów Innowacji Cyfrowych:


Komisja Europejska i Dyrekcja Generalna ds. Sieci Łączności, Treści i Technologii (DG CONNECT) w Strategii jednolitego rynku cyfrowego nakreśliły główne cele – by wszystkie gałęzie przemysłowe w Europie mogły w pełni korzystać z innowacji cyfrowych w celu uaktualnienia swoich produktów, usprawnienia procesów i dostosowania swoich modeli biznesowych do zmian związanych z cyfryzacją [1].

Kluczową część tej strategii stanowią Huby Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs – DIH). W zbliżającej się perspektywie 2018-2020, KE planuje przeznaczyć ok. 300 milionów euro z programu Horyzont 2020 (w perspektywie 2016/17 przeznaczyła już ok. 200 milionów euro), na działania związane z Hubami Innowacji Cyfrowych. Dodatkowo ok. 5 miliardów euro ma pochodzić z innych źródeł – ze środków krajowych i regionalnych, (najlepiej jeśli pochodzić będą z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych) oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.
Komisja Europejska planuje w ciągu najbliższych pięciu lat powołanie 100 nowych i wsparcie 200 istniejących hubów w skali całej Europy. Oznacza to, że w ciągu każdego roku zakładanych będzie ok. 20 nowych Hubów Innowacji Cyfrowych.

 

Zadania Hubów:


Huby Innowacji Cyfrowych mają służyć jako punkty kompleksowej obsługi, które pomagają firmom stawać się bardziej konkurencyjnymi w odniesieniu do ich procesów biznesowych, produkcyjnych, produktów lub usług za pomocą technologii cyfrowych.

Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (centrum kompetencji) i zapewniać dostęp do najnowszej wiedzy i technologii tak, aby wspierać swoich klientów w działaniach pilotażowych, testach i eksperymentach danej technologii.

Huby mają zapewniać również wsparcie biznesowe i finansowe w celu wdrożenia innowacji (w razie potrzeby w całym łańcuchu wartości). Huby to regionalna współpraca wielostronna (w tym organizacje ds. badań i technologii – RTO, uniwersytety, stowarzyszenia branżowe, izby handlowe, inkubatory/akceleratory, agencje rozwoju regionalnego, a nawet rządy), opierająca się również na silnych powiązaniach z dostawcami usług spoza regionu wspierającego przedsiębiorstwa z dostępem do ich usług.

 

Więcej informacji o ankiecie prowadzonej przez firmę TNO znajduje się na stronie  oraz w prezentacji.
Wszelkie pytania związane z tym działaniem prosimy kierować do:

Tomasz Mazuryk, FundingBox.com
e-mail: tomek@fundingbox.com

www.fundingbox.com

[1] KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW – Cyfryzacja europejskiego przemysłu. Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego.

 

Projekt Big IoT szuka partnerów do współpracy. Właśnie ruszył nabór do pierwszego otwartego konkursu.  Jest on skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, uniwersytetów i instytutów badawczych, które chciałyby włączyć się do ekosystemu IoT i wspólnie korzystać z dostępnych narzędzi aby rozwijać ofertę rynku IoT.

Tworzona przez konsorcjum Big IoT otwarta platforma wraz z udostępnionymi interfejsami (API Big IoT) umożliwia łatwe tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

1st Open Call  podstawowe informacje:

Total budget: €300 000
Maximal budget per project: €60 000
Call open for applications:  26th of April, 2017
Deadline for the proposals:  16th of June, 2017
Notification of selected projects:  July, 2017
Project Start:  1st of September, 2017
Project End: 31st of January, 2018

Więcej informacji o zasadach naboru.

Przewodnik dla developerów BIG IoT API dostępny na stronie projektu.

 

Poznaj tych, którzy odnieśli sukces, tworzą i wdrażają wyniki badań, zdobywają granty i dołącz do nich. Zainspiruj się! Powiedz nam, co zmienić, aby polski przemysł mógł budować swoją przewagę na badaniach i rozwoju?

Okazją do tego będzie konferencja Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”, na którą zapraszamy 17 maja 2017 r.

Wydarzenie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z firmą Orange Polska, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Wezmą w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej. Konferencja odbędzie się w Centrum Kreatywności Targowa, mieszczącym się przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Jest to nowo otwarte miejsce na mapie Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej, pełniące rolę inkubatora dla start-upów sektora kreatywnego, integrujące warszawskie inicjatywy, projekty, działania ukierunkowane na łączenie sektora biznesu z przedstawicielami branż kreatywnych.

Konferencja objęta jest patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Patentowego RP. Partnerami konferencji są: Sieć KPK, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Enterprise Europe Network, Climate – KIC, Stowarzyszenie Top 500 Innovators, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Konfederacja Lewiatan.

Konferencja dedykowana jest dla przedstawicieli polskich firm od start-upów, przez małe i  średnie przedsiębiorstwa, po duże firmy, które działają lub planują swoją aktywność w obszarze badań i rozwoju, jak również tych, którzy są beneficjentami i aplikującymi o środki z Programu Horyzont 2020, Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy także przedstawicieli instytucji naukowych oraz administracji publicznej.

Celem wydarzenia jest stworzenie ogólnopolskiego forum dyskusji, wymiany najlepszych praktyk oraz strategicznego planowania w odniesieniu do skutecznego tworzenia strategii badań i rozwoju w polskim przemyśle, aplikowania o środki oraz wdrażania wyników badań do gospodarki.

Kolejnym istotnym zagadnieniem, któremu będzie poświęcone wydarzenie, jest efektywna komunikacja i rozpowszechnianie wyników badań oraz budowanie marki B+R w kraju i za granicą. Naszym zamiarem jest nie tylko dostarczenie firmom niezbędnych informacji, ale także podnoszenie ich kompetencji, które wesprą proces skutecznego aplikowania o te środki. Stąd sesjom plenarnym towarzyszyć będzie cykl warsztatów.

Doświadczenia zebrane podczas konferencji pozwolą na dalszą pracę nad rekomendacjami dla przedsiębiorstw, władz publicznych i samorządowych oraz wszystkich zainteresowanych w zakresie skutecznego przygotowania strategii badań i rozwoju w polskim przemyśle, wdrażania i rozpowszechniania wyników badań oraz efektywnego aplikowania o źródła finansowania.

Program oraz informacje o rejestracji na stronie konferencji http://www.strategiebplusr.pl/

INFARMA, GCPpl i POLCRO zapraszają na coroczną konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych. W tym roku odbędzie się ona 25 maja, pod hasłem: „Badania kliniczne – porozmawiajmy o innowacjach”. Podobnie jak w latach ubiegłych współorganizatorem i honorowym patronem konferencji będzie Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i dialog nad najważniejszymi wyzwaniami w obszarze badań klinicznych. Wezmą w nim udział eksperci, naukowcy i przedstawiciele środowiska pacjentów oraz administracji publicznej.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja – tutaj

5 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie COFUND, czyli współfinansowanie programów grantowych i stypendialnych. Wnioski mogą składać instytucje zainteresowane utworzeniem programów grantowych (dla osób ze stopniem naukowym doktora) oraz programów studiów doktoranckich. Wszystkie programy powinny służyć wzmocnieniu międzynarodowej mobilności naukowców, dobrze widziana jest również mobilność międzysektorowa.

Więcej informacji na stronach KPK: programy grantowe i studia doktoranckie.

Termin zamknięcia konkursu: 28 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na  Participant Portal. Wnioski składane są elektronicznie, za pomocą proposal submission system. Na stronie konkursu znajdują się niezbędne dokumenty przygotowania wniosku: m.in. Guide for Applicants, Work Programme. 

W maju Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zorganizuje szkolenie dla osób i instytucji zainteresowanych przygotowaniem wniosku. Więcej informacji wkrótce na naszych stronach, w zakładce Wydarzenia.

 

11 kwietnia Komisja Europejska ogłosiła konkurs na indywidualne granty wyjazdowe i przyjazdowe dla doświadczonych naukowców, tj. posiadających stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych (w wymiarze pełnego etatu). Granty przyznawane są na okres od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu). Wszystkie projekty powinny zakładać mobilność międzynarodową indywidualnego naukowca, tj. grantu nie można realizować w kraju, w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat (od tej reguły są wyjątki), dobrze widziana jest też mobilność międzysektorowa (pomiędzy sektorem akademickim a pozaakademickim).

Więcej informacji na stronach KPK: European Fellowships i Global Fellowships.

Termin składania wniosków: 14 września 2017. Ogłoszenie o konkursie, dokumenty konkursowe oraz system składania wniosków: Participant Portal. Wnioski składane są elektronicznie.

W maju Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zorganizuje szkolenie dla naukowców i instytucji zainteresowanych przygotowaniem wniosku. Więcej informacji wkrótce na naszych stronach!

Ta wiadomość jest ważna do 2017-09-14

W konkursie na projekty w ramach działania RISE (Research and Innovation Staff Exchange) Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA-RISE-2017) złożono 325 wniosków (42 mniej niż w ubiegłym roku). Podział wniosków pomiędzy poszczególne panele tematyczne przedstawia się następująco:

 • nauki chemiczne (CHE): 25
 • nauki ekonomiczne (ECO): 16
 • nauki informatyczne i inżynieryjne (ENG): 100
 • nauki o środowisku i nauki o ziemi (ENV): 37
 • nauki o życiu (LIF): 59
 • nauki matematyczne (MAT): 14
 • nauki fizyczne (PHY): 26
 • nauki społeczne i humanistyczne (SOC): 48

Budżet konkursu wynosi 80 mln euro.

Szczegółowe wyniki konkursu mają być ogłoszone we wrześniu 2017 r.

Małe i średnie przedsiębiorstwa chcące wspólnie z partnerami norweskimi przygotować wnioski do Programu Horyzont 2020 mogą skorzystać z dofinansowania podróży dostępnego w ramach funduszy norweskich. Wnioski powinny dotyczyć tematyki ochrony środowiska i zielonych technologii. Wystarczy e-mail do Innovation Norway z podstawowymi informacjami o firmie, koncepcji projektu i roli partnera norweskiego, celu i spodziewanych rezultatach podróży biznesowej.

Wnioski o dofinansowanie podróży oceniane są w trybie ciągłym, od dnia ogłoszenia naboru do 30 czerwca 2017 r. lub do wyczerpania budżetu przewidzianego w Programie.

Więcej informacji na stronie programu Norway Grants.

Szczegółowe informacje:  

Ewa Kwast

Senior Adviser
Royal Norwegian Embassy, Commercial Section
Innovation Norway Warsaw

T. +48 22 581 0 585
M. +48 601 43 86 86
ewa.kwast@innovationnorway.no

28 kwietnia 2017 r. Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC) na konferencji w Brukseli przedstawią wyniki konsultacji zainteresowanych stron w sprawie programu Horyzont 2020. Wydarzenie będzie okazją do porównania tych wyników z wynikami ostatniego raportu EESC dotyczącego tego samego tematu.

Konferencja będzie transmitowana on-line. LINK

Publiczne konsultacje były prowadzone w ramach śródokresowej oceny Programu Horyzont 2020 na rzecz badań i rozwoju od 20 października 2016 do 15 stycznia 2017 r.

 

Więcej informacji o konferencji.

002

Agencja Campus France oraz Ambasady Francji, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Węgier, Polski, Czech, Rumunii oraz Słowenii mają zaszczyt zaprosić do udziału w Forum na temat Badań naukowych w dziedzinie zdrowia i biologii, które zorganizowane zostanie 22 maja 2017 roku w Paryżu z udziałem państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Spotkanie poświęcone jest tematyce współpracy naukowej w dziedzinie biologii i zdrowia prowadzonej przez Francję oraz osiem państw Europy Środkowo-Wschodniej. Będzie okazją do spotkania przedstawicieli instytucji francuskich, austriackich, bułgarskich, chorwackich, węgierskich, polskich, czeskich, rumuńskich oraz słoweńskich.

Forum jako wydarzenie instytucjonalne ma na celu określenie nowych obszarów współpracy, rozwinięcie mobilności w ramach poruszanej tematyki, identyfikację nowych źródeł finansowania oraz zareagowanie na nowe projekty badawcze.

Wydarzenie proponowane jest w formacie podzielonym na dwa pasma, które zorganizowane zostaną 22 maja 2017 roku:

 • Poranne pasmo odbywające się w ramach sesji plenarnych będzie poświęcone rozmaitym kwestiom, które dotyczą współpracy państw pod kątem akademickim, naukowym, ekonomicznym i politycznym. Uczestnicy z ośmiu państw będą mieli okazję do dyskusji o europejskich programach finansowania (Horyzont 2020) przyznawanych w ramach dziedzin biologii i zdrowia, o krajowych inicjatywach wspierających finansowanie badań oraz o rozwiązaniach mających na celu ułatwienie mobilności naukowców.

Po konferencji zorganizowany zostanie obiad.

 • Popołudniowe pasmo poświęcone będzie głównie dwustronnym spotkaniom odbywającym się wg. indywidualnego harmonogramu.  Czas spotkań przewidziany jest na 20 minut.

 

Wydarzenia jest nieodpłatne i obejmuje lunch. Organizator nie pokrywa kosztów przelotu i pobytu uczestników.

 

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać do: Anny Pytko, e-mail: anna.pytko@kpk.gov.pl

Z okazji 10-lecia Europejskiej Rady ds Badań Naukowych Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zorganizował 27 marca sesję wykładową w Centrum Nauki Kopernik. Zaproszeni przez KPK polscy naukowcy – laureaci konkursów ERC – w fascynujący sposób opowiadali o swoich projektach. Relację z tego wydarzenia, a także komentarze samych naukowców, znaleźć można na stronie

http://biotechnologia.pl/biotechnologia/10-lat-elitarnych-grantow-erc-jak-wypadaja-polacy,16974 . Zapraszamy.

Konfederacja Lewiatan zaprasza 24 kwietnia 2017 r. na seminarium informacyjne na temat Instrumentu MŚP, który został uruchomiony w ramach Programu Horyzont 2020, aby wspomóc innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa w przekształcaniu wypracowanych w laboratoriach rozwiązań w produkty i usługi gotowe do wprowadzenia na rynek.

W zależności od fazy projektu przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie od 50 tys. euro aż do 2,5 mln euro. Co więcej, najlepsze projekty, które pozytywnie przejdą ocenę na poziomie europejskim, ale nie dostaną dofinansowania ze względu na ograniczoną pulę środków, mogą liczyć na wsparcie krajowe.

Spotkanie poprowadzą eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego. Informacji jak najlepiej przygotować aplikację udzieli Państwu osoba, która ocenia wnioski w konkursie Instrument MŚP. Praktycznych wskazówek udzieli Państwu przedstawiciel spółki SOLACE, która otrzymała dofinansowanie w I fazie Instrumentu MŚP, a o krajowym wsparciu opowiedzą eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Seminarium jest bezpłatne, ale trzeba się zarejestrować. Odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Konfederacji Lewiatan.

Komisja Europejska właśnie opublikowała nową broszurę prezentującą projekty z obszaru ICT realizowane na zasadzie przetargów publiczno-prywatnych (instrumenty PCP i PPI).

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowaną wersją. Zawiera ona przegląd realizowanych zamówień na innowacje ICT odpowiadające na zapotrzebowanie interesu publicznego w sektorach takich, jak ochrona zdrowia, opieka nad osobami starszymi, transport, energia, bezpieczeństwo, zarządzanie wodą, edukacja.

Broszura: Innovation Procurement – The power of the public purse

 

30 marca o godz. 12.00 odbędzie się webinarium poświęcone naborowi wniosków do międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-MIN 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nieenergetycznych, nierolniczych surowców.

Podczas webinarium zostaną przekazane informacje na temat składania i oceny wniosków oraz procedur finansowania projektów.

Informacje na temat konkursu:

na stronie NCBR

na stronie ERA-MIN2

 

eramin

 

W ramach projektu Health NCP Network – HNN2.0  11 kwietnia 2017 r.  w godzinach 11:00-12:00 CET organizowane jest webinarium dotyczące „Birth Day Inducement Prize”. Przewidywany czas wydarzenia ok. 60 minut( 45 minut prezentacja i  15 min Q&A).

Webinarium jest bezpłatne, ale należy się zarejestrować do 7 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji na stronach projektu Health NCP Network.

Ta wiadomość jest ważna do 2017-04-11

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu brokerskim on-line.  Poświęcone ono będzie znalezieniu partnerów do konkursów z zakresu efektywności energetycznej, które zamykają się 7 czerwca 2017 r. Wydarzenie przygotowane zostało przez konsorcjum projektu C-Energy. Odbędzie się ono w czwartek, 6 kwietnia 2017 roku, w godz. 14.00-15.30.

Na początek pokrótce przedstawione zostaną tematy konkursowe a później każda z zainteresowanych instytucji będzie miała 4 minuty (3 slajdy) na przedstawienie swojego pomysłu na projekt i profilu poszukiwanego partnera.

Zainteresowane instytucje prosimy o zgłaszanie chęci swojego uczestnictwa na adres: maria.smietanka@kpk.gov.pl oraz aneta.maszewska@kpk.gov.pl

 

BBI_Logo_official28 kwietnia br. w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny i spotkania brokerskie poświęcone wezwaniu konkursowemu Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) zaplanowanemu na 2017 rok. W ramach konkursu będzie można wnioskować o realizację projektów z 16 tematów, na łączną kwotę ponad 80 milionów euro.

Wydarzenie będzie składało się z dwóch sesji tematycznych:

 • Sesja poranna: przydatne informacje o tym, w jaki sposób starać się o dofinansowanie, kto może wziąć udział w konkursach, zasady uczestnictwa oraz porady w jaki sposób przygotować zwycięski wniosek.
 • Sesja popołudniowa: bezpośrednie spotkania z przedstawicielami BBI JU i innymi interesariuszami, którzy w sposób szczegółowy i spersonalizowany odpowiedzą na pytania i wątpliwości uczestników wydarzenia, a także udzielą informacji i porad na temat odpowiednich zasobów krajowych i lokalnych, sieci oraz synergii pomiędzy programem BBI JU i innych inicjatyw.

Równolegle do sesji popołudniowej odbędą się spotkania brokerskie dla uczestników poszukujących partnerów do wspólnego napisania wniosku. Spotkania będą uprzednio umawiane przy pomocy BBI JU Partnering Platform, gdzie już dziś uczestnicy wydarzenia mogą założyć i/lub zaktualizować swój prywatny lub instytucjonalny profil.

Ponadto, uczestnicy szukający synergii i możliwości w ramach programu Horyzont 2020 będą mogli skorzystać z bezpłatnego wsparcia ekspertów Krajowych Punktów Kontaktowych dedykowanych do 2. Wyzwania Społecznego: „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Stoisko informacyjne projektu BioHorizon tworzącego sieć Krajowych Punktów Kontaktowych dla 2. Wyzwania Społecznego w Europie i poza nią będzie dostępne przez cały czas trwania wydarzenia.

Wydarzenie jest skierowane do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również instytucji naukowych i akademickich prowadzących badania w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego  z zamiarem ich komercjalizacji. Spotkanie ma na celu przybliżenie Bio-Based Industries Joint Undertaking jako nowego instrumentu finansowego UE oraz zapoznanie z tematami konkursów.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Roczny Plan Pracy BBI JU na 2016 rok oraz lista tematów konkursowych dostępne są TUTAJ.

Bio-Based Industries Joint Undertaking to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo działa w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w UE Horyzont 2020 i dysponuje kwotą 3,7 miliarda euro przeznaczoną na inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego.

Do 13 czerwca 2017 r. można składać wnioski w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.

Nazwa konkursu:

M-ERA.NET Call 2017

Tematy konkursu:

Graphene JTC areas – Applied research and innovation

 1. Integrated computational materials engineering (ICME)
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
 3. High performance composites
 4. Multifunctional materials
 5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
 6. Materials for additive manufacturing

Wnioskodawcy:

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Data otwarcia naboru wniosków wstępnych: 14 marca 2017 r.

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych: 13 czerwca 2017 r.

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych: 9 listopada 2017 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny (otwarcie naboru wkrótce).

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: Pierwszy kwartał 2018 r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie NCBR.

Wniosek powinien zawierać opis zadań realizowanych wyłącznie przez polskich partnerów projektu, ich harmonogram oraz kosztorys.

Wnioski zostaną zaopiniowane pod względem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500.000 euro.

Kontakt w NCBR:

Katarzyna Samsel

tel.: + 48 22 39 07 156

tel. kom.:+48 515 061 556

e-mail: katarzyna.samsel@ncbr.gov.pl

Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH.

 

Ta wiadomość jest ważna do 2017-06-12

W związku z obchodami 20-lecia Działań Marii Skłodowskiej-Curie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na następujące spotkania:

Więcej informacji i możliwość rejestracji na oba wydarzenia już wkrótce na naszych stronach!

Do tej pory w cyklu spotkań odbyły się następujące wydarzenia:

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniach.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na spotkanie Naukowcy – polscy, poziom – światowy. Laureaci konkursów European Research Council o swoich projektach.

Wszystkich zainteresowanych nauką zapraszamy 27 marca o godz. 17.00 do Centrum Nauki Kopernik (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20). Czołowi polscy uczeni opowiedzą o wynikach swoich badań prowadzonych w różnych dziedzinach. Przewidziane są 4 półgodzinne wykłady:

 • Indianie Nahua, Hiszpanie, my: co przynosi kontakt międzykulturowy? - dr hab. Justyna Olko, Uniwersytet Warszawski
 • Śledzenie satelitów i śmieci kosmicznych przy pomocy zrobotyzowanych teleskopów – prof. Maciej Konacki, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
 • Dobra publiczne w oczach zwykłych ludzi – dr hab. Natalia Letki, Uniwersytet Warszawski
 • Jak zrozumieć działanie organizmu na poziomie pojedynczych atomów? Przykłady z badań mechanizmów naprawy materiału genetycznego – dr hab. Marcin Nowotny, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich, wstęp jest bezpłatny. Rejestracja nie jest wymagana.

Spotkanie organizowane jest z okazji dziesięciolecia Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Powołana w 2007 r. Rada wspiera przełomowe, pionierskie i wykraczające poza obecnie znane granice wiedzy badania naukowe, także to, o których opowiedzą polscy naukowcy.