PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Horyzont 2020

EuroNanoForum  to największa w Europie konferencja networkingowa poświęcona nanotechnologiom i zaawansowanym materiałom, zaawansowanym systemom produkcji i przetwarzania oraz biotechnologii (NMBP). Wydarzenie odbędzie się w dniach 12-14 czerwca w Bukareszcie (Rumunia).

9. edycja konferencji jest – podobnie jak i poprzednie – otwarta dla społeczności naukowej, przedstawicieli przemysłu, badań i innowacji oraz decydentów. Forum jest okazją do debaty na temat najnowszych badań i udanych wdrożeń przemysłowych w tej dziedzinie. Wydarzeniu – oprócz sesji plenarnych, dyskusji panelowych, warsztatów interaktywnych, wizyt w ośrodkach badawczych – towarzyszyć będzie wystawa poświęcona firmom, projektom unijnym, europejskim platformom technologicznym, klastrom UE związanym z obszarem NMBP.

Impreza brokerska, która w ramach konferencji odbędzie się 14 czerwca br., będzie wyjątkową okazją do wzmocnienia istniejących kontaktów, wymiany nowych pomysłów na projekty, budowy konsorcjów.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, do zaprezentowania potencjału swojej jednostki, do znalezienia potencjalnych partnerów do projektu w ramach programu ramowego Horyzont 2020 i do zainicjowania międzynarodowej współpracy.

W tym celu należy się zarejestrować i stworzyć interesujący, przejrzysty profil, pokazując mocne strony jednostki i wskazując potencjalnych partnerów.

Strona internetowa konferencji.

Rejestracja trwa do 31 maja br.

Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami prezydencji rumuńskiej w Unii Europejskiej,  wspierane jest przez Komisję Europejską. Projekt NMP TeAm wspiera również część networkingową wydarzenia.

Kontakt:

Dana Cristea, dana.cristea@imt.ro

3 lipca  2019 r. w Brukseli odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2) „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Organizatorami wydarzenia są Sieć Punktów Kontaktowych realizująca projekt BioHorizon oraz Komisja Europejska.

 

Spotkanie brokerskie będzie poświęcone konkursom zaplanowanym na 2020 rok. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele środowisk akademickich, naukowych i biznesowych zainteresowani udziałem w nowych konkursach programu Horyzont 2020 w obszarze 2. Wyzwania Społecznego oraz KET-Biotechologia, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Bio-Based Industries Joint Undertaking oraz innych inicjatyw związanych z tym obszarem.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń. Rejestracja potrwa do 9 czerwca lub do wyczerpania miejsc.

Celem wydarzeń brokerskich jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym podmiotom zaplanowania i  odbycia szeregu spotkań bilateralnych oraz rozmów z partnerami z całej Europy oraz ze świata. Spotkania te mają ułatwić nawiązanie nowych kontaktów naukowo-biznesowych, jak i pogłębienie obecnych relacji biznesowych, tak aby wspólnie omówić możliwości współpracy, przygotowania wniosku i aplikowania w konkursach SC2 oraz KET-B na 2020 rok. Podczas wydarzenia zaplanowana jest również sesja krótkich prezentacji tzw. flash presentations, w trakcie której zainteresowani będą mieli możliwość zaprezentowania swojego pomysłu projektowego, jako koordynator lub partner.

 

11 kwietnia br. Komisja Europejska otworzyła konkurs MSCA Individual Fellowships 2019. Zaproszenie do składania wniosków o indywidualne granty badawczo-szkoleniowe jest skierowane do naukowców, którzy mają stopień doktora lub co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i dorobek naukowy. Budżet konkursu opiewa na rekordową kwotę 296,5 mln euro.

Termin składania wniosków mija 11 września 2019 r. o godz. 17:00.

Więcej o konkursie.

Działania Marii Skłodowskiej-Curie wspierają naukowców na wszystkich etapach ich kariery, niezależnie od narodowości i zachęcają do mobilności ponadnarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej.  Grant Individual Fellowship zapewnia pokrycie kosztów utrzymania, podróży i wsparcia dla rodziny. Wspiera również naukowców, aby po przerwie (np. po urlopie rodzicielskim) mogli ponownie rozpocząć karierę w Europie. Dofinansowanie jest przyznawane organizacji przyjmującej, zwykle uniwersytetowi, ośrodkowi badawczemu lub firmie.

Ubiegłoroczny nabór MSCA IF cieszył się rekordowym zainteresowaniem.

 

 

Komisja Europejska organizuje 2 kwietnia 2019 r. dzień informacyjny dotyczący nowego pilotażu Europejskiej Rady ds. Innowacji – EIC Pathfinder. Wydarzenie będzie okazją do  zaprezentowania możliwości finansowania na 2019 rok projektów FET Open i FET Proactive. Będzie także stanowić platformę do prezentacji pomysłów projektów i networking.

Dzień informacyjny będzie wypełniony przez:

  • prezentację tematów EIC Pathfinder (FET Open i FET Proactive);
  • informacje na temat sposobu przygotowania i składania wniosków projektowych, procesu i kryteriów oceny;
  • możliwość bardzo krótkiej prezentacji nowatorskich pomysłów przez potencjalnych wnioskodawców (maks. 5 min., 1-3 slajdy) w celu identyfikacji potencjalnych partnerów.

Spotkanie będzie transmitowane na żywo i nagrywane. Zapraszamy do oglądania !

Szczegółowa agenda spotkania i więcej informacji na stronie.