PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
<< Cze 2017 >>
PWŚCPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Polecane wydarzenia H2020

Horyzont 2020

Fundacja Technology Partners uruchomiła we współpracy z 12 partnerami z Unii Europejskiej program dofinansowania transferu technologii w ramach czterech kluczowych branż:

• zdrowie,

• żywność/rolnictwo,

• lotnictwo i

• ICT (informatyka i telekomunikacja).

Wnioski na dofinansowanie można składać do 5 września br. na specjalnie przygotowanej platformie.

Program jest w szczególny sposób ukierunkowany na MŚP. Dofinansowanie w wysokości 46 tys. euro dotyczy projektów, których celem jest transfer technologii z jednego z wymienionych obszarów w inny spośród pozostałych trzech.

W organizację programu zaangażowanych jest 12 podmiotów z 6 krajów Europy (Belgia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Polska, Portugalia). Dzięki takiemu zróżnicowaniu geograficznemu powstała sieć kontaktów, która oprócz środków finansowych oferuje możliwości nawiązania międzynarodowej współpracy, nawiązania kontaktów biznesowych, pozyskania unikatowych produktów bądź sprzedaży własnych w dedykowanych segmentach rynku.

Prezentacja „Krótko o ACTTiVAte” ilustruje program  i wskazuje drogę do złożenia wniosku.

Więcej informacji na stronie Fundacji TECHNOLOGY PARTNERS

Strona projektu ACTTiVAte.

Przygotowanie dobrego wniosku o grant ERC jest niełatwym zadaniem. Dzięki uprzejmości dr Karola Horodeckiego z Uniwersytetu Gdańskiego, którego wniosek o ERC Starting Grant przeszedł do drugiego etapu oceny, publikujemy poradnik, w którym autor zawarł wiele porad, sugestii i ostrzeżeń, pozwalających zwiększyć szanse na dobrą ocenę wniosku. Zapraszamy do lektury!

Komisja Europejska uruchomiła w maju nabory na projekty typu Twinning i ERA Chairs w obszarze „Spreading Excellence and Widening Participation” w ramach Horyzontu 2020.

ERA Chairs to konkurs mający na celu wsparcie uniwersytetów i instytucji badawczych w zatrudnianiu wysokiej klasy specjalistów, których działania mają prowadzić do osiągnięcia doskonałości naukowej.  W tego typu projektach nie ma wymogu składania wniosku w konsorcjum międzynarodowym. Wniosek składany jest samodzielnie przez instytucję naukową, która chce utworzyć katedrę badawcząi wzmocnić swoją pozycję w doskonałości naukowej.

Komisja Europejska sfinansuje wnioski o budżecie do 2,5 mln euro, które trwają do 5 lat. Projekty typu ERA Chairs są finansowane w 100%.

Konkurs  zamyka się 15 listopada 2017 r.

Więcej informacji na Participant Portal.

Twinning polega na wzmocnieniu  określonego obszaru badań w ramach danej instytucji z kraju słabszego, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema wiodącymi instytucjami z zagranicy w dziedzinie wynikającej ze Strategii Rozwoju Badań jednostki będącej wnioskodawcą. W ramach tych projektów polscy naukowcy mają możliwość współpracować z jednostkami zagranicznymi w celu polepszenia oraz rozwoju swojej wiedzy i metod badawczych w konkretnej dziedzinie naukowej.

Komisja Europejska będzie finansować projekty do wysokości 1 mln  euro na 3 lata.

Wnioski można składać do 15 listopada 2017 r.

Więcej informacji na Participant Portal.

The EuroQuity – wiodąca europejska platforma  internetowa, powołana przez Komisje Europejską – łączy innowacyjne MŚP  z inwestorami  w całej Europie. Platforma jest dedykowana przede wszystkim  firmom, które otrzymały „Seal of Excellance” (Pieczęć Doskonałości) w ramach Instrumentu MŚP.

 

Komisja Europejska opracowała najwyższej klasy system oceny, angażujący niezależnych, międzynarodowych ekspertów, którzy oceniają złożone projekty pod kątem ich  innowacyjności rynkowej. Wszystkie MŚP, które zostały ocenione pozytywnie, ale ze względu na ograniczone środki nie mogły być finansowane, otrzymują „Pieczęć Doskonałości” – znak jakości przyznany przez Komisję Europejską na projekty innowacyjne i zbliżone do rynku, złożone w ramach programu Instrumentu SME  w programie Horyzont 2020.

Inicjatywa ta ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP, które posiadają „Seal of Excellence” poprzez partnerstwo z funduszami finansowanymi przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI) we współpracy z głównymi europejskimi firmami diagnostycznymi i Wellcome Trust zaprasza na warsztaty konsultacyjne dotyczące „Diagnostyki ukierunkowanej na zmniejszenie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR)” (Diagnostics for reducing antimicrobial resistance). Warsztaty odbędą się w Brukseli 19 czerwca 2017 r.

Cele warsztatów:

 • Konsultacje dotyczące nowego potencjalnego zaproszenia w ramach IMI2 do składania wniosków na temat: „Diagnostyka ukierunkowana na zmniejszenie AMR”. Cel nowego tematu to ustalenie ram opartej na wartościach translacji innowacyjnej diagnostyki, na praktyczne sposoby zmniejszenia AMR.
 • Lepsze zrozumienie wyzwań i przeszkód, z jakimi borykają się innowatorzy w diagnostyce przy walidowaniu produktów wczesnej fazy, oraz pokazanie wartości w podstawowej i klinicznej opiece zdrowotnej.
 • Lepsze zrozumienie, jakie dane są potrzebne od organów regulacyjnych, organów oceny technologii medycznych i płatników aby systemy opieki zdrowotnej korzystały (z innowacyjnej diagnostyki AMR).

Oczekuje się, że dyskusje i wnioski z warsztatów doprowadzą do sformułowania nowego tematu do przyszłego konkursu w IMI2.

Chętnych do wzięcia udziału prosimy o zgłoszenie się do 7 czerwca. Rejestracja jest obowiązkowa, otwarta dla wszystkich, liczba miejsc ograniczona.

IMI nie oferuje uczestnikom wsparcia finansowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z IMI.workshops@imi.europa.eu.

Informacja, rejestracja oraz program znajdują się na stronie wydarzenia.

Ta wiadomość jest ważna do 2017-06-08

Poniżej prezentujemy aktualnie otwarte konkursy w programie Horyzont 2020.
Zainteresowanych przygotowaniem wniosku zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Data zamknięcia Obszar Kontakt do ekspertów
15.11.2017 Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa

patrycja.smolenska@kpk.gov.pl
2. etap 19.10.2017 Transport

zbigniew.turek@kpk.gov.pl
rafał.duczmal@kpk.gov.pl
2. etap 13.09.2017 Bezpieczeństwo żywnościowe

bozena.podlaska@kpk.gov.pl
tomasz.mroz@kpk.gov.pl
2. etap 13.09.2017 Bezpieczeństwo żywnościowe

bozena.podlaska@kpk.gov.pl
tomasz.mroz@kpk.gov.pl
2. etap 13.09.2017 Bezpieczeństwo żywnościowe

bozena.podlaska@kpk.gov.pl
tomasz.mroz@kpk.gov.pl
6.09.2017
8.11.2017
marta.krutel@kpk.gov.pl
patrycja.smolenska@kpk.gov.pl
2. etap 5.09.2017 Środowisko

magdalena.glogowska@kpk.gov.pl
aneta.maszewska@kpk.gov.pl
2. etap 5.09.2017 Innowacyjne rozwiązania w miastach

magdalena.glogowska@kpk.gov.pl
aneta.maszewska@kpk.gov.pl
31.08.2017 Europejska Rada ds. Badań Naukwych

bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl
14.09.2017
28.09.2017
Marie Skłodowska-Curie Actions

anna.wisniewska@kpk.gov.pl
bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl
adam.gluszuk@kpk.gov.pl
magdalena.chomicka@kpk.gov.pl
1.06.2017
18.10.2017
marta.krutel@kpk.gov.pl
patrycja.smolenska@kpk.gov.pl
7.06.2017
7.09.2017
Energia

maria.smietanka@kpk.gov.pl
aneta.maszewska@kpk.gov.pl
27.09.2017 FET

aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl
jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl
2. etap 27.09.2017 Transport

zbigniew.turek@kpk.gov.pl
rafał.duczmal@kpk.gov.pl

W ramach projektu ETNA2020 planowane są warsztaty związane z przygotowaniem i konsultacjami wniosków projektowych do drugiego etapu konkursów ART (Automated Road Transport) lub/i MfG (Mobility for Growth) wyzwania społecznego „Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport” programu H2020 lub innych wniosków projektowych programu H2020 poświęconych tematyce transportowej i przygotowywanych na aktualne konkursy ogłoszone w 2017 roku.

 

Warsztaty planowane są na pierwszą połowę września 2017 roku i odbędą i się w jednej z trzech stolic (Budapeszt, Praga, Warszawa). Prowadzenie warsztatów powierzono ekspertom mającym doświadczenie związane z pisaniem i ocenianiem wniosków projektowych.

 

W ramach projektu ETNA 2020 finansujemy koszty podróży i ewentualnego zakwaterowania.  Na warsztaty zakwalifikowane będzie jedynie dziewięć wniosków projektowych z całej Europy.

 

Uprzejmie proszę koordynatorów spełniających wyżej wymienione warunki o przesłanie swojego zgłoszenia na adres zbigniew.turek@kpk.gov.pl lub o przekazanie drogą telefoniczną pod numer 502 052 241.

Agencja ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) szuka ekspertów w dziedzinie innowacji, którzy chcą wesprzeć swoją wiedzą panel ekspertów mających wybrać  najbardziej innowacyjne pomysły zgłoszone przez małe  i średnie przedsiębiorstwa.

EASME szczególnie zaprasza ekspertów z doświadczeniem w obszarach private equity, aniołowie biznesu , crowd funding, kapitał zalążkowy lub kapitał podwyższonego ryzyka.

invest

Eksperci  wezmą udział w procesie selekcji, wskazując na najbardziej obiecujące  MŚP  w  dwóch etapach:

1. Wszystkie wnioski będą oceniane zdalnie przez czterech niezależnych ekspertów;
2. Autorzy najlepiej ocenionych wniosków zostaną zaproszeni do rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych przez panel ekspertów w Brukseli

 

Więcej  informacji na ten temat znajduje się tutaj.

 

Zarejestrować się  jako ekspert można na Participant Portal.

NMP TeAm4 od lat koordynuje – za pośrednictwem sieci Krajowych Punktów Kontaktowych – projekty związane z obszarem tematycznym NMBP (Nanonauka, nanotechnologie, materiały, biotechnologie i nowe technologie produkcyjne) w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE jest aktywnym uczestnikiem tego projektu.

Podstawowym celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez punkty kontaktowe NMBP. Jednym z działań są narzędzia wsparcia uczestnictwa na poziomie międzynarodowym ułatwiające nawiązanie i rozwijanie partnerstwa.  W ramach projektu organizowane są  webinaria, spotkania brokerskie, obejmujące tematykę wszystkich obszarów NMBP.

 

Oto lista najbliższych wydarzeń wspieranych przez projekt:

 • 21-23 czerwca 2017, Valetta (Malta) - EuroNanoForum 2017
 • 3-4 października 2017,  Bruksela(Belgia) - Industrial Innovation Info Days
 • 17 października 2017, Strassburg (Niemcy)  - Workshops NMP TeAm4
 • 24-25 października 2017,  Tallin (Estonia) - Manufuture 2017

 

Już dziś zachęcamy do aktywnego udziału w tych wydarzeniach

Więcej informacji już wkrótce na stronie projektu : http://www.nmpteam.eu/services/calendar/

 

NMP TeAm oferuje także narzędzie on-line do poszukiwania partnerów. Jest to rozwinięcie narzędzia oferowanego od kilku lat przez niemiecki punkt kontaktowy (Juelich).

Cechą wyróżniającą to narzędzie jest weryfikacja zgłoszeń. Wiarygodność każdej zamieszczonej oferty współpracy jest sprawdzana przez właściwy dla danego kraju punkt kontaktowy. Narzędzie to jest dostępne na stronie internetowej:

http://www.nmp-partnersearch.eu/

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej formy pomocy. Oferty są składane do konkretnych tematów w konkursach. Wstępna lista tematów konkursów NMP zostanie zaimplementowana zaraz po opublikowaniu jej przez KE, co jest spodziewane pod koniec września na portalu projektu NMP TeAm.

 

W sekcji Headlines tego portalu są zamieszczane informacje o znaczących inicjatywach związanych z NMP. Jest tam również miejsce na zaprezentowanie istotnych rezultatów projektów międzynarodowych. Realizatorów projektów zapraszamy do zamieszczania swoich osiągnięć.

 

Zespół NMBP

Małgorzata Kapica

Jarosław Piekarski

Najbliższe wydarzenia w obszarze NMBP:

 • Konferencja EuroNanoForum 2017, 22-24 czerwca 2017, Valetta, Malta
 • VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 20-23 czerwca 2017r, Łódź
 • InterNanoPoland, 22-23 czerwca 2017, Katowice

 

Szanowni Państwo,

Przed nami nowe konkursy na lata 2018-2020 w obszarze „Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia” w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Jednak Program ramowy to nie tylko konkursy. To są także działania związane z wyznaczaniem strategii badań, jak również tworzenia społeczności działającej na rzecz badań i innowacji. Wydarzenia organizowane w ramach naszego obszaru, to znakomita okazja dotarcia do przyszłych partnerów w projektach i do rozwoju własnej jednostki. Zapraszamy do aktywnego w nich udziału.

Już wkrótce Konferencja EuroNanoForum 2017 – najbardziej znaczące forum europejskie w obszarze nanotechnologii i zaawansowanych materiałów dla naukowców, przemysłowców i decydentów politycznych. Weźmie w nim udział ponad 1000 przedstawicieli nauki, przemysłu, jak również polityki.

Wydarzenie jest skoncentrowane na wzmocnieniu konkurencyjności we wszystkich branżach gospodarki europejskiej poprzez wykorzystanie nanotechnologii oraz zaawansowanych technologii materiałowych. Poruszane będą zagadnienia ramowe, takie jak edukacja, standardy, regulacje prawne, kwestie praw własności intelektualnej i bezpieczeństwa, a także dotyczące przedsiębiorczości i polityki przemysłowej.

Przewidziane są także sesje dotyczące finansowania innowacji za pośrednictwem programów europejskich i krajowych, w szczególności programu Horyzont 2020, inteligentnych specjalizacji oraz inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami prezydencji maltańskiej w radzie Unii Europejskiej. Odbędzie się ono w Valetcie na Malcie, w dniach 21-23 czerwca 2017 r.

Więcej informacji oraz link do rejestracji można znaleźć na stronie http://euronanoforum2017.eu.

*******************

Dla tych z Państwa , którzy z różnych powodów nie będą mogli wybrać się na Maltę, mamy propozycje udziału w VIII Krajowej Konferencji Nanotechnologii, z prezentacją wyników i wymianą doświadczeń oraz konsolidacją polskiego środowiska naukowego związanego z nanonauką i nanotechnologią, z aktywnym udziałem przemysłu. VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii, organizowana przez Uniwersytet Łódzki, jest kontynuacją konferencji, które odbyły się we Wrocławiu (2007), Krakowie (2008), Warszawie (2009), Poznaniu (2010), Gdańsku (2011), Szczecinie (2013) i Poznaniu (2015).

Program konferencji obejmuje wystąpienia plenarne oraz trzy równoległe panele tematyczne:

 • Nanoelektronika, Nanofotonika i Układy Niskowymiarowe
 • Biotechnologia, Nanomedycyna i Bezpieczeństwo w Dziedzinie Nanomateriałów
 • Wytwarzanie i Charakteryzacja Nanomateriałów

Więcej informacji i rejestracja na stronie konferencji: https://nano2017.uni.lodz.pl/

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów do Łodzi, w dniach 20-23 czerwca 2017 r.

*******************

Fundacja Nanonet wraz z Miastem Katowice, Śląskim Klastrem Nano oraz Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza w dniach 22-23 czerwca 2017 r. do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na II edycję konferencji naukowo-biznesowej InterNanoPoland.

To międzynarodowe forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów pracujących w obszarach związanych z nanomateriałami oraz nanotechnologią, obywać się będzie podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 r., umożliwiając dialog pomiędzy podmiotami ze świata nauki oraz biznesu.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi naukowymi i przemysłowymi osiągnięciami w dziedzinie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów.

Więcej informacji na stronie konferencji: http://internanopoland.com/

 

Zapraszamy

Zespół NMBP, KPK PB UE

Małgorzata Kapica, Jarosław Piekarski

Ta wiadomość jest ważna do 2017-06-24

Zespół Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia KPK PB UE zaprasza serdecznie na dwa wydarzenia:

Już 27 czerwca br. zapraszamy zarówno jednostki badawcze, instytucje publiczne jak i przedstawicieli przemysłu, doświadczonych w aplikowaniu do konkursów PR Horyzont 2020, którym nie udało się przejść progu uprawniającego do pozytywnej oceny lub pozyskać dofinansowania.

Podczas spotkania przybliżona zostanie specyfika konkursów NMBP w latach 2018-20 w świetle przygotowywanych na te lata dokumentów implementacyjnych, zapoznamy z istotnymi elementami wniosków omawiając mocne i słabe strony w kontekście ewaluacji (rezultatów konkursów z lat 2014-2016) i porozmawiamy o sposobach zwiększenia swojej szansy na sukces w oparciu o refleksje realizatorów zwycięskich projektów.

Więcej informacji i możliwość rejestracji na stronie wydarzenia.

 

Zapowiadamy również kolejne spotkanie, które zostanie dedykowane tworzeniu hubów innowacji, informacja o dacie i miejscu tego spotkania pojawi się wkrótce na naszej podstronie  i w zakładce wydarzenia.

Huby Innowacji mają służyć jako punkty kompleksowej obsługi, które pomagają firmom stawać się bardziej konkurencyjnymi w odniesieniu do ich procesów biznesowych, produkcyjnych, produktów lub usług.

Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (istniejącą bądź nowo tworzoną jako centrum kompetencji) i zapewniać dostęp do najnowszej wiedzy i technologii tak, aby wspierać swoich klientów w działaniach pilotażowych, testach i eksperymentach danej technologii.

Huby mają zapewniać również wsparcie biznesowe i finansowe w celu wdrożenia innowacji (w razie potrzeby w całym łańcuchu wartości). Huby to regionalna współpraca wielostronna (w tym organizacje ds. badań i technologii – RTO, uniwersytety, stowarzyszenia branżowe, izby handlowe, inkubatory/akceleratory, agencje rozwoju regionalnego, a nawet rządy), opierająca się również na silnych powiązaniach z dostawcami usług spoza regionu wspierającego przedsiębiorstwa z dostępem do ich usług.

Już dziś serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą tematyka konkursów dotyczącą tworzenia hubów innowacji.

 

Zespół NMBP, KPK PB UE:

Małgorzata Kapica, Jarosław Piekarski

Ta wiadomość jest ważna do 2017-06-27

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej podpisał  w maju br. umowy rozpoczynające realizację czterech projektów, finansowanych w ramach programów Horyzont 2020 oraz  EURATOM Fission. Są to:

 • CHANCE Characterization of conditioned nuclear waste for its safe disposal in Europe,
 • GENIORS GEN IV Integrated Oxide fuels recycling strategies,
 • TeaM Cables European tools and Methodologies for an efficient ageing management of nuclear power plant Cables oraz
 • Aries Accelerator Research and Innovation for European Science and Society.

Projekty będą realizowane w latach 2017-2021.

Instytut realizuje również dziewięć międzynarodowych projektów badawczych (Coordinated Research Programmes) w ramach umów z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA). Jest to dowód na aktywne działania instytutów badawczych w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich i funduszy zarządzanych przez agendy ONZ.

19 września w Oslo odbędzie się konferencja i i spotkanie brokerskie „Business opportunities in the circular economy”. Podczas konferencji zostaną przedstawione tematy konkursów programu Horyzont 2020 w obszarze gospodarki cyrkulacyjnej, których otwarcie jest zaplanowane na listopad 2017 r. Spotkanie brokerskie będzie doskonała okazją, aby znaleźć partnerów do konsorcjów w projektach ubiegających się o dofinansowanie ze środków programu Horyzont 2020. Tematyka konferencji oraz spotkania brokerskiego obejmuje:

 • waste management and recycling
 • soil remediation
 • water and wastewater treatment
 • bioenergy and biofuel
 • bioplastics

Więcej informacji na temat konferencji i spotkania oraz rejestracja uczestników (do 30 sierpnia b.r.) znajduje się na stronie internetowej „Business opportunities in the circular economy” . 

Uwaga! Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży dostępne w ramach funduszy norweskich. Wnioski o dofinansowanie podróży oceniane są w trybie ciągłym, od dnia ogłoszenia naboru do 30 czerwca 2017 r. lub do wyczerpania budżetu przewidzianego w programie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Innovation Norway.

banner_original

c energy logo 4W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW) zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych przez europejską sieć Krajowych Punktów Kontaktowych.

Warsztaty ENERGY in HORIZON 2020: remaining opportunities for 2017 and introduction to the 2018-2020 Work Programme odbędą się 22 czerwca w godzinach 9:00 – 14:00 w Brukseli (Chaussée de Charleroi 112). Udział w warsztatach jest bezpłatny, konieczna jest rejestracja poprzez stronę.

Więcej informacji o wydarzeniu, wraz ze szczegółowym programem znajduje się pod linkiem.

 

logo

Zachęcamy także do zapoznania się z innymi wydarzeniami odbywającymi się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW). Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, wymaga jedynie rejestracji. Do wyboru są zarówno sesje konferencyjne, wystawy jak i spotkania służące nawiązywaniu kontaktów.

 

 

banner_originalSzczególnie polecamy spotkanie brokerskie: E²Tech4Cities “Energy and Efficiency Technologies for Cities” 2017. Już 100 uczestników z kilkudziesięciu krajów zarejestrowało się by nawiązywać kontakty, dzielić się pomysłami i szukać partnerów do przyszłych projektów. Państwo możecie być kolejni!

W ramach ITER Project Associate (IPA) pracownicy ze środowisk naukowych, technicznych czy przemysłowych mogą włączyć się do prac w zakresie projektowania, wytwarzania, budowy czy funkcjonowania ITER lub do wspierania innych funkcji w ramach projektu ITER.  Dzięki temu programowi pracownicy poszczególnych instytucji (instytutów, uczelni, przemysłu i innych) mogą wesprzeć ITER swoim doświadczeniem oraz wzmocnić współpracę i integrację międzynarodową pomiędzy zespołem centralnym organizacji ITER a agencjami krajowymi/członkami ITER.

Program jest otwarty dla instytucji, które podpisały porozumienia z Organizacją ITER. Zainteresowane instytucje zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie: http://www.iter.org/jobs/IPA.

W razie pytań prosimy o kontakt  pod adresem: IPA-application@iter.org

16 maja 2017 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants). Granty te są adresowane do naukowców ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.

Budżet konkursu to 567 mln euro.

Termin zamknięcia konkursu upływa 31 sierpnia 2017. Wnioski składane są elektronicznie, poprzez Participant Portal. Na tej stronie znajdują się również niezbędne informacje konkursowe, w tym informację dla wnioskodawców oraz często zadawane pytania.

Więcej informacji w języku polskim na stronach KPK.

Naukowców zainteresowanych przygotowaniem wniosku zapraszamy na indywidualne konsultacje, kontakt: bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl.

Ta wiadomość jest ważna do 2017-08-31

Już od 24 maja br. przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty w ramach Pilotażu Granty dla „Seal of Excellence”. Celem pilotażu jest powierzenie grantów na przygotowanie studium wykonalności dla projektów, które w programie Horyzont 2020, w ramach I Fazy Instrumentu MŚP uzyskały „Seal of Excellence” (tzw. pieczęć doskonałości).

O grant mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz posiadający certyfikat „Seal of Excellence”.

Dużym ułatwieniem dla wnioskodawców Pilotażu jest m.in. fakt, że ocena wniosku o powierzenie grantu będzie jedynie formalna, granty będą rozliczane ryczałtowo, a wnioskodawcy mają możliwość wyboru czy grant będzie stanowił pomoc publiczną, czy pomoc de minimis.

Pula środków w Pilotażu wynosi 7,7 mln zł, wnioski będzie można składać za pośrednictwem generatora wniosków (dostępny od 24 maja) do 21 czerwca 2017 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj.

W dniu 4 maja Komisja Europejska otworzyła kolejny konkurs w obszarze „Nauka dla społeczeństwa i z udziałem społeczeństwa”. Tematyka konkursu na rok 2017 dotyczy m.in. zmian instytucjonalnych w kontekście równości płci w badaniach, przewidującego zarządzania badaniami (aspekty etyczne technologii IT, wsparcie dla wysoko wykwalifikowanych naukowców-uchodźców) czy rozwoju nowoczesnych metod nauczania pozaszkolnego.

Szczegółowe informacje i opisy otwartych tematów konkursowych dostępne są na Portalu Uczestnika, a materiały ze spotkań brokerskich, które odbyły się w marcu br. (w tym profile uczestników i pomysły na projekty) znajdują się na stronie internetowej wydarzenia.

Data zamknięcia konkursu to 30 sierpnia 2017 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie, zapraszam do kontaktu i konsultacji (mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl, tel. kom. 664 032 125).

Komisja Europejska zaprasza na Dzień Informacyjny o konkursach, które zostaną ogłoszone w 2017 roku w obszarze Upowszechniania Doskonałości i Zapewnienia Szerszego Uczestnictwa w ramach programu Horyzont 2020.

 

InfoDay odbędzie się w Brukseli 15 czerwca 2017 r. w MADOU Tower, Auditorium (1, Place Madou, B-1210 Brussels, Metro Madou).
Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy się zarejestrować wysyłając e-mail na adres:  RTTIN-DAYS-B5@ec.europa.eu

 

Agenda dostępna jest tutaj:  Agenda InfoDay-Widening- 15 June 2017

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej zaprasza na konferencję „Research&Innovation – shaping our future” która odbędzie się w Brukseli 3 lipca 2017 r. Wydarzenie organizowane jest w celu omówienia wyników konsultacji w sprawie programu Horyzont 2020 oraz przedyskutowania roli badań i innowacji w przyszłości Europy.

Rejestracja na konferencję jest otwarta do 26 maja 2017 r.

 Szczegóły i rejestracja dostępne są tutaj.

Konferencja będzie transmitowana on-line.

Już od 11 maja rozpoczyna się nabór wniosków konkursowych do programu Horyzont2020 w obszarze energetyki niskoemisyjnej – COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY.  Wnioski można składać do 7 września br.

Otwarte tematy konkursowe to tematy na wnioski typu Innovation Actions (IA), a więc projekty na rozwiązania o wysokim poziomie gotowości technologicznej, znajdujące się już blisko rynku, możliwe do szybkiego wdrożenia. Projekty nastawione są na budowanie i testowanie prototypów, pilotaże, instalacje demonstracyjne.

Organizacje non profit (jednostki naukowe, jednostki samorządowe, uczelnie itp.) otrzymują finansowanie w wysokości 100% kosztów, przedsiębiorstwa otrzymają finansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

Obszar energetyki niskoemisyjnej obejmuje szereg kwestii związanych ze zintegrowanym podejściem do systemu energetycznego, odnawialnymi źródłami energii, dekarbonizacją paliw kopalnych, społecznymi i ekonomicznymi kwestiami związanymi z systemami energetycznymi.

Otwierane 11 maja konkursy oferują szeroki zakres tematów z dziedziny odnawialnych źródeł energii:

 1. Reducing the cost of PV electricity LCE-10-2017 – temat nakierowany na obniżanie kosztów elektryczności uzyskiwanej z fotowoltaiki. W ostatnich latach projekty koncentrowały się na samych ogniwach fotowoltaicznych, tutaj natomiast komisja oczekuje optymalizacji całych modułów, wydłużenia cyklu życia, odpowiedniej konfiguracji całego systemu. Ma to prowadzić do znaczącej redukcji kosztu energii elektrycznej. Dofinansowanie do jednego projektu przewidziane jest w wysokości 7 – 10 mln euro.
 2. Near-to-market solutions for reducing the water consumption of CSP Plants LCE-11-2017 – celem tego tematu jest demonstracja efektywnych kosztowo rozwiązań w elektrowniach wykorzystujących skoncentrowaną energię słoneczną. Rozwiązania te mają prowadzić do znaczącej redukcji zapotrzebowania na wodę tego typu zakładu, a testowane powinny być w obszarach o dużym nasłonecznieniu. Konsorcja powinny zaproponować projekty o budżecie 10 – 12 mln euro. Ważnym aspektem jest zaangażowanie lokalnej społeczności i kwestie związane ze społeczną akceptacją.
 3. Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes LCE-12-2017 – projekty powinny być nastawione na demonstrację mniej skomplikowanych i tańszych rozwiązań, które podniosą udział energetyki słonecznej w procesach przemysłowych. Rozwiązania powinny dać się w łatwy sposób zastosować w istniejących już zakładach przemysłowych. Na jeden projekt przewidziano 5 – 8 mln euro dofinansowania.
 4. Demonstration of large >10MW wind turbine LCE-14-2017 – wyzwaniem w tym projekcie jest konstrukcja i demonstracja w pełnej skali dużej turbiny wiatrowej. Na jeden projekt przewidziana jest bardzo wysoka kwota: aż 20 – 25 mln euro dofinansowania. Bardzo ważne są kwestie kosztów energii, logistyki, a także zaangażowania lokalnych społeczności. Rozwiązania powinny osiągnąć 7. poziom gotowości technologicznej (TRL) pod koniec projektu.
 5. 2nd Generation of design tools for ocean energy devices and arrays development and deployment LCE-16-2017 – wyzwaniem jest rozwój i demonstracja nowych, zaawansowanych narzędzi bazujących na pierwszych doświadczeniach z energią fal i pływów. Przewidziane jest dofinansowanie w granicach 5 – 7 mln euro na doprowadzenie rozwiązań do 6. poziomu gotowości technologicznej (TRL). Działania powinny uwzględniać analizy ekonomiczne, modele biznesowe, istotna jest także ocena prawnych i instytucjonalnych barier mogących hamować rozwój tego typu rozwiązań.
 6. Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings LCE-17-2017 – w ramach projektu powinny zostać rozwinięte (do 7. poziomu gotowości technologicznej) systemy geotermalne możliwe do zastosowania w istniejących budynkach (także zabytkowych). Należy wziąć pod uwagę trudności związane z odwiertami w obszarze zabudowanym. Komisja planuje dofinansowanie w wysokości 5 – 8 mln euro na projekt. Należy zademonstrować rozwiązania geotermalne jako konkurencyjne kosztowo źródła ogrzewania/chłodzenia istniejących budynków. Sugerowane jest wzięcie pod uwagę synergii z wcześniejszymi tematami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach EE-10-2016 i EE-11-2016.
 7. EGS in different geological conditions LCE-18-2017 – temat nastawiony na testowanie zaawansowanych systemów geotermalnych w różnych warunkach geologicznych. Konsorcja dysponując dofinansowaniem 6 – 10 mln euro powinny osiągnąć 7. poziom gotowości technologicznej w ramach projektu i zaproponować atrakcyjne ekonomiczne rozwiązania.
 8. Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways LCE-19-2016-2017 – projekty powinny poradzić sobie z ważną kwestią, jaką jest dywersyfikacja surowców do produkcji biopaliw. Konsorcja powinny wykorzystać technologie, które osiągnęły już 5.-6. poziom gotowości technologicznej (TRL) i doprowadzić ten poziom do 6.-7. w ramach projektu przeprowadzając demonstracje przemysłowe. Aspekty zdrowotne, środowiskowe i ekonomiczne mają zostać wzięte pod uwagę. Należy skupić się na biopaliwach z biomasy wodnej, z odpadów lub z gazów spalinowych z przemysłu. Jeden projekt może liczyć na dofinansowanie w wysokości 10 – 15 mln euro.
 9. Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel LCE-20-2016-2017 – project związany z długofalową dekarbonizacją przemysłu lotniczego. Konsorcja powinny wykorzystać technologie, które osiągnęły już 5.-6. poziom gotowości technologicznej (TRL) i doprowadzić ten poziom do 6-7 w ramach projektu. Jeden projekt może liczyć na dofinansowanie w wysokości 5 – 10 mln euro. Niezbędne jest, aby powstające paliwo było w pełni zgodne z międzynarodowymi standardami, co pozwoli na wykorzystanie go w lotnictwie komercyjnym.

 

Zaproponowane tematy skierowane są do konsorcjów. Konsorcja powinny być złożone z minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów Unijnych bądź stowarzyszonych. W związku z tym, że projekty nastawione są na demonstrację rozwiązań konieczny jest udział w konsorcjach jednostek przemysłowych.

W każdym z tematów finansowanych będzie jedna lub dwie najlepsze propozycje złożone przez wnioskodawców.

 

Nabór konkursowy 11.05.2017 – 07.09.2017
Numer tematu Temat
LCE-10-2017 Reducing the cost of PV electricity
LCE-11-2017 Near-to-market solutions for reducing the water consumption of CSP Plants
LCE-12-2017 Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes
LCE-14-2017 Demonstration of large >10MW wind turbine
LCE-16-2017 2nd Generation of design tools for ocean energy devices and arrays development and deployment
LCE-17-2017 Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings
LCE-18-2017 EGS in different geological conditions
LCE-19-2016-2017 Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways
LCE-20-2016-2017 Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel

W dniu 21 września 2016 r. w Gdańsku odbył się Dzień informacyjny „Możliwości finansowania projektów kosmicznych z Programu HORYZONT 2020”.

Przedstawione zostały na nim informacje na temat konkursu w obszarze Przestrzeń kosmiczna w Programie Horyzont 2020 w 2017 r. , efektywnego korzystania z Participant Portal, procesu przygotowania, składania i oceny wniosków projektowych, poszukiwania partnerów oraz oferty wsparcia dla wnioskodawców.

Prezentacje:

Oferta Regionalnego Punktu Kontaktowego w Gdańsku, Program HORYZONT 2020 struktura, założenia programu i zasady uczestnictwa (RPK) – Renata Downar-Zapolska, RPK Gdańsk

1 – RPK-21-09-2016

Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej- Marek Moszyński, POLSA

2-POLSA-21-09-2016

Oferta Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Participant Portal – źródło informacji o HORYZONCIE 2020, jak efektywnie korzystać z portalu, jak szukać konkursów?

Budżet UE na realizację Europejskiej Polityki Kosmicznej w latach 2014 – 2020 i dotychczasowy udział polskich podmiotów w PR. Konkursy SPACE 2017 w H2020 oraz przygotowania tematyki konkursów na lata 2018-2020, Piotr Świerczyński, KPK

3-KPK-PS-21-09-2016

Inne konkursy w H2020 dotyczące technologii kosmicznych, Aleksandra Ihnatowicz, KPK

4-KPK-AI-21-09-2016

Proces przygotowania, składania i oceny wniosków projektowych w Programie HORYZONT 2020 – uwagi praktyczne, Aleksandra Ihnatowicz, KPK

5-KPK-AI-21-09-2016

SPACE success stories: Blue Dot Solutions & Black Pearls, Krzysztof Kanawka

6-BDS-21-09-2016

W dniu 25 października 2016 r.  odbył  się Dzień Informacyjny w obszarze Przestrzeń kosmiczna w Programie HORYZONT 2020.

W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) oraz Agencji ds. Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), a także koordynatorzy i realizatorzy projektów programów ramowych (7PR, H2020) w obszarze SPACE.

Prezentacje dotyczyły dotychczasowego udziału podmiotów z UE w konkursach dotyczących przestrzeni kosmicznej, zagadnień konkursowych 2016-2017, zasad uczestnictwa oraz tzw. polskich success stories w H2020:

 1. Sebastian_Serwiak_NCP_25_10_2016
 2. Piotr_Swierczynski_SPACE_statistics_25_10_2016
 3. Spiridon_Filis_H2020 WP 2017_PL_25-Oct-2016
 4. Monika_Kacik_REA_Warsaw_Infoday_25_10_2016
 5. Marta_Krywanis_Horizon 2020 Applicatons in Satellite Navigaton 2017
 6. Marek_Baranowski_IGiK_HORIZON_EN
 7. Aneta_Michalkiewicz_2016_10_25_APL_success_story
 8. Wojciech_Golebiowski_SKA Polska – ADR1EN videmb